Verkoop binnen familie

De verkoop van een bedrijf binnen de  familie is een van de meest voorkomende en vanzelfsprekende opvolgingsscenario’s. In deze vorm van overdracht schuilen echter ook de meeste gevaren. Bij een overdracht binnen de familie gaat het erom een transactie te realiseren waarbij niet alleen verkoper en koper een goed gevoel bij de transactie hebben, maar waarbij ook de belangen van de overige familieleden in ogenschouw moet worden genomen.

De waardering vormt een belangrijk aspect bij verkoop binnen de familie. Deze dient immers zodanig te zijn dat er naderhand geen ruimte tot discussie bestaat. Ook de reflectie van de waardering versus marktprijzen is een belangrijk punt in het proces. De transactie moet ook achteraf op rationele gronden verdedigbaar zijn. Het grote gevaar van overdrachten binnen de familie is dat voorbij wordt gegaan aan de ratio van de overnametransactie. Emotie voert de boventoon, waardoor een evenwichtige overname op marktconforme gronden moeizaam tot stand komt, dit met alle gevolgen van dien. Juist daarom is het in deze overnametrajecten van belang een specialist in te schakelen, zodat het emotionele component op de juiste wijze wordt gewogen.

Kosteloos advies

Wij zijn graag bereid vrijblijvend en kosteloos met u van gedachten te wisselen over waar u rekening mee moet houden bij verkoop van uw onderneming binnen de familie.