Strategische acquisitie

Als u wilt groeien, kan dat door uw bestaande bedrijf uit te bouwen; autonome groei. U kunt echter ook via een strategische overname een ander bedrijf kopen. Een strategische overname gebeurt vaak om het eigen marktaandeel te vergroten. Het kan zijn dat u een directe concurrent overneemt om uw marktaandeel te vergroten. Ook de acquisitie van een onderneming buiten uw eigen branche kan een overweging zijn omdat bijvoorbeeld het productenpallet een goede aanvulling vormt op uw eigen product.

Een overnametraject is complex en intensief. Het is verstandig daar experts voor in te schakelen die u kunnen begeleiden. Bij het overnemen van een ander bedrijf spelen onder meer de volgende aspecten een rol:

  • Is uw eigen onderneming klaar voor een strategische overname?
  • In welke markt wilt uw groeien en waarom?
  • Waarom wilt u juist deze partij overnemen of zijn er alternatieven voorhanden?
  • Zorg ervoor dat u een goed beeld heeft van de markt met haar kansen en bedreigingen.

De actieve aanpak van Factor Bedrijfsovernames is er op gericht zo snel mogelijk duidelijk te krijgen welke factoren voor u bepalend zijn voor de overname. Een business fit met de over te nemen partij is noodzakelijk om de overname op lange termijn succesvol te laten zijn. Die fit heeft niet alleen betrekking op de bedrijfsactiviteiten, maar ook op zaken zoals de bedrijfscultuur en de profilering in de markt. In de praktijk betekent dit, dat u een groot aantal kandidaten zult moeten bekijken en de meeste daarvan zult moeten afwijzen en uiteindelijk met de meest passende onderneming tot een transactie komt.

Kosteloos advies

Wij zijn graag bereid vrijblijvend en kosteloos met u van gedachten te wisselen over waar u rekening mee dient te houden bij een overnametraject.