Management Buy-Out

Op het moment dat u als werknemer de onderneming waar u werkzaam bent geheel of gedeeltelijk wilt overnemen, spreken we van een management buy-out (MBO). Steeds vaker komt de management buy-out variant voor, waarbij een onderneming niet door een externe partij wordt overgenomen, maar aan het zittende management wordt overgedragen.

Wat uw overwegingen ook zijn, een MBO heeft voordelen. U kent het bedrijf, u heeft een goed overzicht van het klantenbestand en de leveranciers en u kent het personeel en de eigenaar, waardoor sprake is van een relatief kort traject. Wellicht dat dit in uw voordeel is als externe partijen ook interesse tonen. Ook voor de verkopende partij zijn er voordelen om het bedrijf aan het bestaande management te verkopen. Niettemin is dit een koopproces met een aantal bijzondere kenmerken:

  • Er is een bestaande (werkgever en werknemer) relatie tussen u en de verkoper.
  • De belangen lopen tijdens een MBO traject veelal niet meer parallel tussen partijen, maar worden tegengesteld.
  • Er is een transitie van werknemer naar ondernemer.
  • Er is een financieringsbehoefte waarbij veelal een bank nodig is, maar vaak ook risicodragend vermogen van bijvoorbeeld een participatiemaatschappij.

Een MBO heeft de meeste kans van slagen als het management een belangrijke waardebepalende factor is voor de onderneming. Hierdoor is voor beide partijen het belang om de transactie te laten slagen het grootst. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de werknemer de ondernemerscapaciteiten dient te hebben om de transactie op lange termijn succesvol te laten zijn.

Omdat u start als ondernemer(s) moeten, naast het koopproces, ook veel fiscale en juridische stappen worden doorlopen. Daarnaast dient bijna altijd een passende financiering te worden gerealiseerd. Wij kunnen u helpen bij het vaststellen van de meest geschikte vorm en u begeleiden bij uw contacten met door u gekozen financiers.

Kosteloos advies

Een MBO is altijd een omvangrijke stap die u vaak maar één keer zet, waarbij de relatie tussen verkoper en koper zeer gevoelig ligt. Wij zijn graag bereid vrijblijvend en kosteloos met u van gedachten te wisselen over waar u rekening mee moet houden bij een overnametraject.