Begeleiden financiering

Een externe financiering verkrijgen maakt vaak onderdeel uit van een kooptransactie. Dat kan bancair worden aangetrokken, eventueel in combinatie met risicodragend vermogen van een derde (participatiemaatschappij of informal). Reputatie is hierbij van groot belang.

Omdat wij jarenlange ervaring hebben op het gebied van overnamefinancieringen kennen wij alle relevante partijen in Nederland. Vooral bij (additioneel) risicodragend kapitaal is een goede reputatie van belang. Daarnaast hebben wij in samenspraak met verschillende grootbanken een format ontwikkeld om de financieringsaanvraag zo optimaal mogelijk in te richten zodat deze aan alle criteria voldoet.

Dit vertaalt zich direct terug in de fiatteerbaarheid en de condities. Als onafhankelijk opererende organisatie kan Factor Bedrijfsovernames altijd die partijen kiezen die de beste oplossing kunnen bieden. Uw eigen wensen staan gedurende het proces altijd voorop.